Clujul își poate face tramvai/tren metropolitan. Axele prioritare pentru absorbția de fonduri europene 2021-2027

Autor  Ionel Lespuc   în       1 lunã în urmã     2196 Vizualizări  

Se pregătește noul Program Operațional Regional (POR) chiar în această perioadă. Am găsit prima versiune a POR pentru regiunea Nord-Vest 2021-2027, care ne arată direcțiile spre care se vor îndrepta fondurile europene. Draftul urmează să fie completat, iar apoi va fi supus aprobării Comisiei Europene.

L-am comparat cu programul anterior. Obiectivele strategice au legătură în continuare cu implementarea tehnologiilor, cu sprijinul IMM-urilor, cu grija pentru mediu și reducerea poluării, cu mobilitatea, cu educația și incluziunea socială. Cele două programe seamănă, însă cel nou este menit să ducă mai departe realizările din precedenții șapte ani. Acolo unde au fost asemenea realizări.

Găsiți obiectivele din ambele perioade de finanțare mai jos și le puteți compara.

Venim acum la Cluj, care a fost printre campionii absorbției de fonduri europene în actualul exercițiu financiar. Se pregătește, de asemenea, să ia o felie cât mai mare din următorul, inclusiv prin silențioasa structură denumită “Alianța Vestului”. „Alianţa face paşi mici. Lucrăm acum cu Ministerul Fondurilor Europene pentru descentralizare, ca noi să fim managerii proiectelor propuse. Acum lucrăm la cadrul legal. Aşa cum ne-am zbătut 4 ani ca să pornim centura metropolitană, aşa ca fi cu toate proiectele, descentralizare la nivel regional. Această alianţă esre construită pentru 2021-2027, pentru noul exerciţiu financiar pe fonduri europene”, spunea primarul Emil Boc, săptămâna trecută.

Din punct de vedere al alianței, sună bine prioritatea 4, “O regiune accesibilă”, care are în vedere construirea și reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene, descărcări autostradă, conectivitatea la rețeaua de baza – CORE TEN-T, centuri ocolitoare), respectiv soluții pentru decongestionarea / fluidizarea traficului (pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță). 

Clujul își dorește tren metropolitan, iar unele dintre direcțiile propuse i se potrivesc mănușă. Se vorbește despre modernizarea/extinderea liniilor de tramvai, achiziționare/modernizare material rulant (tramvaie), dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană durabilă, inclusiv linii de tramvai metropolitane. Am mai văzut (AICI) că în Planul de amenajare a teritoriul județului (PATJ) există propunerea unui tramvai de la Jucu la Căpușu. Partea bună este că specialiștii susțin că diferența dintre trenul tradițional și tramvai este doar în percepția noastră, întrucât există tramvaie care pot să circule și pe șinele CFR. Deci poate fi și tren, și tramvai metropolitan, depinde cum îl botezăm.

„Pentru metrou și tren metropolitan ne dorim să atragem fonduri prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare n.r.). Am văzut că vor fi și în POR bani, dar sumele vor fi mai mici”, a explicat Ovidiu Cîmpean, director în cadrul Primăriei și responsabil cu redactarea proiectelor pe fonduri europene. Câți bani vor reveni Clujului? Nu știe încă nici Cîmpean, întrucât negocierile nu sunt finalizate. În exercițiul precedent, municipiul avea rezervate circa 45 de milioane de euro și a atras, în cele din urmă, peste 200.

Printre prioritățile POR-ului viitor se mai găsesc dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate, dezvoltarea, extinderea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta, inclusiv construcția de piste și parcări, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc., dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, achiziționarea de  troleibuze/ autobuze, modernizare/echipare depou, e-ticketing, infrastructuri pentru combustibili alternativi, dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management traffic, aplicații mobility as a service, sisteme park & ride etc.

Una dintre priorități pare extrasă din programul de bugetare participativă de la Cluj. “Modernizarea/extinderea spațiilor verzi existente, inclusiv parcuri urbane, acoperișuri verzi, grădini urbane etc”. Dacă vor fi bani europeni pentru un oraș mai verde, haideți să îi cheltuim!

„Avem deja pregătite câteva proiecte. De anul viitor, dacă se vor putea deja depune, vrem să solicităm finanțare pentru modernizarea malurilor Canalului Morii, pentru proiectele de tip „walkable city” din cartiere, pe modelul Molnar Piuariu, și pentru Cetățuie”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Obiective specifice 2021-2027:

 • dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
 • impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 
 • fructificarea avantajelor digitalizării, in beneficiul cetățenilor, al companiilor si al guvernelor
 • promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
 • îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
 • promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
 • dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontalier
 • îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii
 • favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
 • favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane

Obiective tematice 2014-2020:

 • consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
 • îmbunătăţirea accesului şi a utilizării, precum şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
 • îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii;
 • sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele;
 • promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
 • protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
 • promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore;
 • promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
 • promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
 • investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.

About