Cadastrarea sistematică: incredibil de dezinteresați, deși e pe gratis!

Autor  Sorin Tolan   în       6 luni în urmã     2677 Vizualizări.  

Lipsa de interes a edililor și a topografilor, uneori suficiența sau chiar incompetența, determină întârzieri costisitoare și rezilieri de contracte privind cadastrarea sistematică.

Programul National de Cadastru şi Carte Funciară/PNCCF prevede înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor într-un sistem informatic integrat de cadastru şi carte funciară prin înscrierea dreptului de proprietate sau de posesie, respectiv realizarea planului cadastral, a indexuluialfabetic și a registrului cadastral. Ca orice proiect românescși acesta se împiedică de multe praguri și garduri.

Din lipsa de preocupare privind înregistrarea sistematicăde la nivelul primăriilor și al societăților de topografie, precum și din discuțiile cu cetățenii înțelegi că, în absența unor mesaje coerente și clare dinspre primării, proprietarii imobilelor se complac în reticența de a furniza documente, de a se deplasa împreună cu vecinii la măsurarea terenurilor, respectiv de a semnala, în perioada de afișare a documentației, că locația precizată nu este cea corectă.

În aceste condiții, angajaților societăților de topografie le este dificil să asocieze documentul cu parcela din teren, motiv pentru care înregistrează imobilele conform titlurilor de proprietate, chiar dacă marea majoritate sunt greșite (erori privind punctele cardinale, tarlaua, vecinii etc.). Pe de altă parte, Cărțile Funciare (CF) le sunt furnizate cu întârziere de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), care motivează că dispune de un număr insuficient de angajați, ceea ce duce la acumularea de penalități și rezilieri.

Mai multe contracte reziliate

Dezinteresul general a dus la rezilierea unor contracteprivind cadastrarea la nivel de unitate administrativ teritorială (UAT), alte contracte prezentând un nivel ridicat de risc (atingerea procentului maxim de penalități din cauza întârzieriide 10% din valoarea contractului), iar asupra celorlalte planând suspiciuni că fie nu vor respecta standardele de calitate, fie nu se vor finaliza în termen.

Problemele de calitate ţin de faptul că în multe cazuri nu s-a preluat corect suprafața din actele de proprietate sau situația juridică, existând erori privind înscrierea unor titulari ai dreptului de proprietate/posesie sau terenuri care traversează limita de UAT.

Acești factori grevează derularea în bune condiții contractelor de servicii de înregistrare sistematică la nivel de UAT, finanțate cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Din cauza numeroaselor nereguli identificate în documentațiile cadastrale realizate pentru comune, unele din contracte, semnate încă din anul 2020, nu au fost finalizate nici în prezent. Depășiri și riscuri de penalități se înregistrează deja și la contractele de înregistrare sistematică semnate în anul 2021 pentru alte localități, a căror finalizare se preconiza în cursul lunilor februarie, respectiv aprilie a acestui an.

O consecință a rezilierii este afectarea procesului de expropriere a culoarului aferent proiectului privind realizarea unor proiecte de drumuri. Astfel, în localitățile în care s-a finalizat cadastrarea sistematică la nivel de UAT, procesul de expropriere se derulează în ritm accelerat, iar în absența cadastrării sistematice finalizate, topograful trebuie să realizeze planurile parcelare, să le avizeze și să constate ce procent din suprafața deținută de un cetățean se expropriază.

Cu toate că OCPI au realizat mai multe ședințe cu părțile implicate în activitatea de cadastrare pentru a încerca remedierea problemelor punctuale identificate, dezinteresul firmelor de topografie și a administrațiilor locale persistă. Unii primari nu realizează încă faptul că, fără clarificarea situației juridice a terenurilor și întabularea corespunzătoare a acestora, nu pot accesa fondurile guvernamentale destinate investițiilor necesare pentru comunități. Lipsa CF determină imposibilitatea finalizării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor finanțate prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, în această situație fiind unele comune care pot astfel pierde fonduri destinate extinderii rețelelor de apă-canalizare.

Mai există și situații în care primarilor chiar le convine să nu se cunoască situația exactă a terenurilor din unitățile teritoriale pe care le conduc, astfel încât să poată dispune cum vor de pământuri.

Câteva exemple de „așa nu”

Cazul edilului Sorban Levente din comuna Lugașu de Jos din Bihor este unul de notorietate pentru tranzacțiile imobiliare suspecte derulate cu sprijinul/în favoarea apropiaților săi, acestea fiind mediatizate în mai multe articole locale de presă.

O consecință a rezilierii contractului privind cadastrarea UAT Cuzdrioara din Cluj este afectarea procesului de expropriere a culoarului aferent proiectului privind realizarea Drumului Expres dintre Baia Mare și Câmpia Turzii, respectiv a centurii municipiului Dej.

De asemenea, deși documentația UAT Iclod a fost recepționată de Agenție în iunie 2020, recent au fost semnalat numeroase erori de cadastrare în satul Livada, unde angajații societății Ramboll South East Romania SRL au măsurat greșit terenurile locuitorilor ori au înregistrat datele fără a mai efectua măsurători la fața locului. Unele suprafețe au ajuns în posesia vecinilor, alte proprietăți au fost mutate în tarlale/localități diferite – ilustrativ în acest sens fiind cazul unei livezi mutate într-o pădure, în timp ce unii proprietari de drept au ajuns în situația de a-și răscumpăra propriul teren.

Probleme mari sunt și la UAT Boghiș unde, în perioada de publicare a documentațiilor cadastrale proprietarii au depus circa 2.000 de contestații aferente celor aproape 7.000 de imobile, ceea ce evidențiază încă odată modul deficitar de lucru al operatorului autorizat.

În cadrul unor ședințe desfășurate la începutul anului la nivel de prefecturi, s-a subliniat importanța PNCCF și li s-a recomandat primarilor sprijine prestatorii prin furnizarea datelor din Registrul agricol, prin deplasarea în teren în etapa de identificare a proprietarilor de imobile, respectiv prin verificarea documentației întocmite de societățile de topografie.

Cu toate că Legea nr. 7 din 2020 prevede posibilitatea accesării unei finanțări din fondurile ANCPI pentru întocmirea de planuri parcelare, care stau la baza documentației de punere în posesie și emiterii titlurilor de proprietate, până în prezent nici o primărie din nu a depus nici o solicitare în acest sens.

Contractele de servicii la nivel de UAT continuă la nesfârşit pentru că părţile nu sunt capabile să finalizeze activitatea, deși la finalul anului 2023 contractele de finanţare se încheie şi există riscul pierderii finanţării europene obținute de ANCPI.

About